ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜੀਪੀਆਰਪੀ - ਜਨਰਲ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ. ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਕ੍ਰੇਨ ਓਸੌਨਿਕਸ ਓਡਜਯੂ (ਐਂਜੀਕਲ ਜਨਰਲ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੀਪੀਆਰਪੀ ਆਰਪੀਏ), ਇਕ ਰਿਡੀ (ਈ.ਈ.) 2016 / 679 ਜ਼ੀਏ Dne 27.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ