VRBATOVA ਪਹਾੜੀ

Vrbat ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਪਹਾੜ ਸੇਰ ਨੱਚਾਜ਼ਿ ਨ ਹਰੇਬੈਨੀ ਸ ਨਜਵੇਮ ਕ੍ਰਕੋਨੋਸ ਮੇਜ਼ੀ ਹਲਾਵੀਨਮ ਵ੍ਰਚੋਲਮ ਹਰਰਾਚੋਵੀ ਕਾਮਨੀ ਏ ਵ੍ਰਚੋਲਮ ਜ਼ਲੈਟੇ ਨਵਾਜਸੀ. ਪੋਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੈਜਿੀ ਹਾਰਨਿਕਸ ਸਪੈੰਡਲੋਰੋ ਮੱਲੀਨਾ ਏ ਵਿਟਕੋਵੀਕ, ਕਟਰੈ ਜੇ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ