Spruce (ਜਾਇੰਟ ਪਹਾੜ)

Smrk (polsky Smrek, německy Tafelfichte) ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ