1

GDPR - General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Předmět a cíle - Stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Věcná působnost - Nařízení se vztahuje na automatizované zpracování osobních údajů i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být zařazeny do evidence. Nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ;
ਯੂਰਪੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਦੇ ਟਾਈਟਲ V ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ;
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ;
ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੜਤਾਲ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ.
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੰ. 45 / 2001 ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਕੋਈ 45 / 2001 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸਾਰੀ 98 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2000 / 31 / EC ਡਾਇਰੈਕਰੇਵ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ.

Osobní údaje - Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn. Oproti dřívější praxi směrnice naopak mezi osobní údaje zařazuje i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.

Závaznost - Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Z obsahu - Nařízení definuje zásady zpracování osobních údajů a podmínky zákonnosti jejich zpracování. Upravuje také podmínky vyjádření poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů a poskytování informací a přístupu k osobním údajům.

Vybraná práva subjektu údajů - Mimo dalších, má subjekt údajů následujcí práva:

ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ
ਵਿਅਰਥ (ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ)
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

GDPR v Česku - Podle zjištění Hospodářské komory nebyla ještě koncem roku 2017 připravenost podnikatelů na GDPR vysoká, někteří o nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nejspíše ani nevěděli. Zavedení GDPR by u živnostníků nemělo trvat déle než měsíc.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ GDPR ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਕੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਸਭ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਾਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਲਈ 13 ਗਿਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 16 ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵੀ ਦੇਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਨਗਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਫ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਝਾਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ.

ਨਾਮਜ਼ਦ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਲੱਖ 600, ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਯੋਗਤਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸ਼ੇਅਰ
ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ